Service

Vi tilbyr service og utrykning

God service er vårt fremste kjennetegn!
Pris på komplett service av garasjeport i Kristiansand: Kr 1850 inkl mva. 
Pris utenfor Kristiansand varierer ut fra kjørelende. 

Fordeler med vår service:

  • Garasjeport og portåpner får full gjennomgang og service
  • Fjærer blir etterstrammet slik at porten blir balansert
  • Beslag og skruer blir kontrollert og etterstrammet. 
  • Alle bevelgelige deler blir smurt med vedlikeholdspray
  • Alle pakninger blir smurt med silikon 
  • Avlesning av tidligere feilkoder for å identifsere eventuelle feil
  • Resetting av service intervall på portåpner

Dersom deler må skiftes ut vil pris avklares før reparasjon utføres. 

For å holde en sikker og stabil drift på portene anbefaler vi å inngå en serviceavtale.
Dette omfatter en årlig kontroll hvor vi gjennomgår punktvis sjekkliste, justerer og smører alle bevegelige deler. 

Utrykning

Vi tilbyr utrykning dersom uhellet skulle være ute.

Kontakt oss for service eller utrykning!

Scroll to Top